ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 เมษายน 2561 / 15:40:38  
จังหวัดแพร่เตรียมจัดพิธีถวายน้ำอบน้ำหอมและรับพรจากพระมหาเถระ วันอังคารที่ 17 เมษายนนี้
จังหวัดแพร่เตรียมจัดพิธีถวายน้ำอบน้ำหอมและรับพรจากพระมหาเถระ วันอังคารที่ 17 เมษายนนี้
จังหวัดแพร่ กำหนดจัดพิธีถวายน้ำอบน้ำหอมและรับพรจากพระมหาเถระ พิธีขอขมาเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ พร้อมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กับประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ในงาน "ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา" วันอังคารที่ 17 เมษายนนี้

นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า เทศกาลป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หรือประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าและมีสาระเกี่ยวเนื่องด้วยความรัก ความกตัญญู ความสมัครสมานสามัคคี ความเข้าใจ ความอบอุ่นในครอบครัวหมู่ญาติมิตร และเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง จังหวัดแพร่จึงได้กำหนดจัดพิธีถวายน้ำอบน้ำหอมและรับพรจากพระมหาเถระ และจัดพิธีขอขมาเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเมืองแพร่องค์สุดท้าย พร้อมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561

โดยในเวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ จะได้เดินทางไปถวายน้ำอบน้ำหอมและขอพรพระราชวิสุทธี เจ้าอาวาสวัดทุ่งกวาว ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ณ พระอุโบสถวัดทุ่งกวาว จากนั้นจึงไปประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธโกศัยสิริชัยมหาศากยมุนี และถวายน้ำอบน้ำหอมและขอพรพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ณ ศาลาพุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต่อด้วยพิธีถวายน้ำอบน้ำหอมและขอพรพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตามลำดับ

จากนั้น เวลา 09.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรม และสรงน้ำพระพุทธวิโมกข์ พระพุทธรูปประจำศาลากลางจังหวัดแพร่

เวลา 10.15 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นายอำเภอทุกอำเภอ องค์กรภาคเอกชนและประชาชน นำขบวนน้ำอบ น้ำหอม น้ำขมิ้นส้มป่อย เคลื่อนขบวนจากหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ไปยังคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่

เมื่อขบวนเคลื่อนถึงยังคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่จะได้นำประกอบพิธีขอขมาคารวะเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเมืองแพร่องค์สุดท้าย และสรงน้ำพระพุทธวิโมกข์ ใต้ต้นโพธิ์หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้นำกล่าวขอสูมาทำพิธีดำหัวและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

และในเวลา 13.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จะได้เดินทางไปร่วมชมขบวนแห่และเล่นน้ำสงกรานต์ในงาน “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา” ประจำปี 2561 ณ บริเวณสี่แยกบ้านทุ่ง บนถนนเจริญเมือง ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 74

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738