ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 เมษายน 2561 / 16:07:41  
จังหวัดเชียงราย พบค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก สูงที่อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย พบค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก สูงที่อำเภอแม่สาย
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นำรถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง พ่นฉีดน้ำ เพื่อเพิ่มความชื่นและลดหมอกควัน

จังหวัดเชียงรายรายงานสถานการณ์หมอกควันพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ มีผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 ที่อำเภอแม่สายจากการวัดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศสูงถึง 141 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็นค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือค่าPM10 สำหรับในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย วัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศได้ 108 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง สถานการณ์หมอกควันที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบค่าฝุ่นละอองสูง โดยอำเภอแม่สาย ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ได้นำรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำพร้อมรถหุ่นยนต์พ่นน้ำ ได้ทำการฉีดน้ำและพ่นละอองน้ำไปบนอากาศ เพื่อลดหมอกควันและเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ ตั้งแต่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย จนถึงด่านพรมแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 258

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738