ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 เมษายน 2561 / 16:48:15  
เทศบาลตำบลเด่นชัย จ.แพร่ เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลเด่นชัย จ.แพร่ เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเด่นชัย วันจันทร์ที่ 16 เมษายนนี้

นายศรชัย สุวรรณกาศ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลเด่นชัยร่วมกับอำเภอเด่นชัย กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์โดยใช้ชื่อว่า “งานประเพณีสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่” ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 ณ บริเวณสถานีรถไฟเด่นชัย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเด่นชัยและจังหวัดแพร่ ซึ่งถือเป็นเมืองประตูสู่ล้านนาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวทั้งด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น โดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตคนแพร่

โดยภายในงานจัดให้มีการประกวดขบวนแห่ การแสดงของวงดนตรี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การละเล่นสายน้ำ และร่วมสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อายุราว 1,000 ปี

เทศบาลตำบลเด่นชัย จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานีรถไฟเด่นชัย อำเภอเด่นขัย จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738