ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 เมษายน 2561 / 18:22:02  
จังหวัดเชียงราย จัดด่านตรวจชุมชนใช้ 10 มาตรการตรวจอย่างเข้มข้น
จังหวัดเชียงราย จัดด่านตรวจชุมชนใช้ 10 มาตรการตรวจอย่างเข้มข้น
จังหวัดเชียงราย สาเหตุเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัยขับรถเร็วและดื่มสุรา

วันนี้(15 เมษายน 2561) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายและร่วมประชุมทางไกลระบบวีดีโอการสื่อสารโทรคมนาคม กับส่วนกลาง และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2561 รวม 4 วันของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ซึ่งจังหวัดเชียงราย มีการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขับขี่รถจักรยานยนต์ ดื่มสุรา ไม่สวนหมวกนิรภัย และขับรถเร็ว โดยเฉพาะในชุมชน นายเอกกฤต จิตตางกูร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้รายงานว่า จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 ในช่วง 4 วันที่ผ่านมา คือระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2561 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากการเมาสุรา ยานพาหนะที่เกิดสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ และผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และชุมชนในจังหวัดเชียงราย จากการดำเนินงานด่านชุมชน มีการเรียกตรวจ 9,933 คน พบผู้ขับขี่มีอาการเมาสุรา 811 คน ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย 1,175 คน ผู้ขับขี่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 600 คน ขับรถย้อนศร 21 คัน ขับรถเร็ว 43 คัน ใช้มาตรการทางสังคม มีการตักเตือน 2,945 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้รายงานการประชุมทางไกลกับส่วนกลางว่า ได้มีการวางมาตรการต่างๆ จัดเจ้าหน้าตั้งด่านตรวจ จุดตรวจชุมชน และใช้มาตรการ 10 ประการอย่างจริงจัง คือ 1ร. 2 ส. 3 ข. 4 ม. หรือ 10 รสขม.ประกอบด้วย คือ ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ขับรถย้อนศร ฝ่าฝืนสัญจรจราจร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ แซงในที่คับขัน เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย และ ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดเชียงราย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 284

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738