ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 เมษายน 2561 / 22:47:34  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในเชียงราย ใส่ชุดไทย มอบของขวัญ ส่งผู้ใช้แรงงานเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในเชียงราย ใส่ชุดไทย มอบของขวัญ ส่งผู้ใช้แรงงานเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดเชียงราย ใส่ชุดไทย มอบของขวัญเป็นกำลังใจและสร้างความสุขแก่ผู้ใช้แรงงาน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อส่งเดินทางกลับไปทำงานตามจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 อำเภอเมืองเชียงราย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ แต่งกายชุดไทยพร้อมขบวนกลองยาว แห่ฟ้อนรำ พร้อมมอบของขวัญ ได้แก่ ตุ๊กตา กระบอกน้ำดื่ม ลูกอม ยาดม แก่ประชาชน ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงานและแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงราย ที่ไปทำงานต่างจังหวัด และได้เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเยี่ยมครอบครัวและร่วมกิจกรรมตามประเพณีนิยมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างความสุข พร้อมส่งเดินทางกลับไปทำงานตามจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค โดยสวัสดิภาพ ซึ่งประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับในช่วงวันที่ 15 – 16 เมษายน นี้
นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งจัดหางานจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในส่วนของการดูแลผู้ใช้แรงงานที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กระทรวงแรงงาน ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าว ที่คณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาผ่อนผันให้สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์และกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 30 เมษายน 2561
นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ได้อำนวยความสะดวกในการดูแลลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ให้สามารถเข้ารับการรักษาตัว ในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที ตลอดจนเปิดบริการสายด่วน 1506 คอยให้ความช่วยเหลือตลอดช่วงเวลาดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 114

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738