ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 เมษายน 2561 / 10:05:21  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ล้านนา ประจำปี 2561
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ล้านนา ประจำปี 2561
วันนี้ ( 16 เมษายน 2561 ) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน, นายสำเริง ไชยเสน และ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

พระเถระรูปแรกที่ หัวหน้าส่วนราชการได้สรงน้ำ คือ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการได้ไปสรงน้ำ พระครูวิสิฐปัญญากร รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ที่วัดบ้านตอง , พระครูจิรวัฒนโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน ที่วัดช่างฆ้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ล้านนา
ทั้งนี้ เวลา 12.59 น. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน จะร่วมกันประกอบพิธีรดน้ำดำหัว นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นายสำเริง ไชยเสน ,นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยอีกด้วย.

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 142

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738