ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 เมษายน 2561 / 10:30:40  
อำเภอฝาง กำหนดพิธีสรงน้ำขอพร พระเถรานุเถระ
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดพิธีสรงน้ำขอพร พระเถรานุเถระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอฝาง พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันจัดพิธีสรงน้ำขอพร พระเถรานุเถระ ในอำเภอฝาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ประกอบด้วย พระครูสุจิตตานุรักษ์ ดร.เจ้าคณะอำเภอฝาง, พระครูอดุลธรรมโสภิต รองเจ้าคณะอำเภอฝาง และ พระราชกิตติสุนทร รองเจ้าคณะอำเภอฝาง ในวันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. โดยจัดริ้วขบวนที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอฝาง จึงขอเชิญชวน ประชาชนชาวอำเภอฝาง ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยขอให้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 56

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738