ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 เมษายน 2561 / 11:15:43  
จังหวัดน่าน ศปถ.เทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 สรุปอุบัติเหตุท้องถนน สะสมบาดเจ็บ 57 ราย
จังหวัดน่าน ศปถ.เทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 สรุปอุบัติเหตุท้องถนน สะสมบาดเจ็บ 57 ราย
จังหวัดน่าน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 สรุปอุบัติเหตุท้องถนน สะสมระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษยน บาดเจ็บ 57 ราย ถูกดำเนินคดีตามมาตรการหลัก 2,473 คดี

(15/4/61 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2561 จังหวัดน่าน ขอรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 15 เมษายน 2561 เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง บาดเจ็บ 8 ราย (ชาย 7 /หญิง 1) พฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุไม่สวมหมวกกันน็อค เมาสุรา มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ตัดหน้า กระชั้นชิด สำหรับสถิติสะสมระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2561 รวม 5 วัน เกิดอุบัติเหตุ 54 ครั้ง บาดเจ็บ 57 ราย อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุจากมากไปหาน้อย ตามลำดับดังนี้ อำเภอเวียงสา 11 ครั้ง ปัว 8 ครั้ง เมืองน่าน 7 ครั้ง เชียงกลาง 6 ครั้ง ท่าวังผา 5 ครั้ง แม่จริม และนาน้อย 4 ครั้ง สันติสุข นาหมื่น บ้านหลวง อำเภอละ 2 ครั้ง สองแคว ภูเพียง และเฉลิมพระเกียรติ อำเภอละ 1 ครั้ง ขณะที่อำเภอทุ่งช้าง และบ่อเกลือ ยังไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จุดตรวจร่วมและจุดสกัด ประกอบด้วย ตำรวจท้องที่ ตำรวจทหาร ทางหลวง ขนส่ง สาธารณสุข ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อปพร. และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 886 คน โดยมีการเรียกตรวจตามมาตรการหลักสถิติสะสม รวม 1,424 คดี จากการเรียกตรวจ 8,027 คัน และจากการเรียกตรวจดำเนินคดีตามมาตรการหลัก รวมทั้งสิ้น 2,703 คัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 เมษายน 2561 รวม 13,945 คัน ถูกดำเนินคดี 2,473 คดี

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์ / บรรลือ -ภาพ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 84

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738