ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 เมษายน 2561 / 12:13:21  
จังหวัดลำปางเตรียมจัดระเบียบ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว พร้อมอพยพสุนัขจรจัด ที่อาศัยอยู่บริเวณ ทางขึ้นวัดม่อนพระยาแช่ ไปอยู่ที่วัดเวฬุวนารามอ.แม่ทะ จ.ลำปาง
จังหวัดลำปางเตรียมจัดระเบียบ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว  พร้อมอพยพสุนัขจรจัด ที่อาศัยอยู่บริเวณ ทางขึ้นวัดม่อนพระยาแช่ ไปอยู่ที่วัดเวฬุวนารามอ.แม่ทะ จ.ลำปาง
จังหวัดลำปางเตรียมจัดระเบียบ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว พร้อมอพยพสุนัขจรจัด ที่อาศัยอยู่บริเวณ ทางขึ้นวัดม่อนพระยาแช่ ไปอยู่ที่วัดเวฬุวนารามอ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่ต้องการให้จังหวัดลำปางมีความเป็นระเบียบ และน่าอยู่ พร้อมเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว จึงได้มีการสั่งการให้ ย้ายสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณทางขึ้นวัดม่อนพระยาแช่ เพื่อป้องกันไม่ให้ไล่กัด นักท่องเที่ยว ผู้ที่ออกกำลังกายโดยการวิ่ง และ ปั่นจักรยานขึ้นวัดม่อนพระยาแช่ ไปยังวัดเวฬุวนาราม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
หากใครต้องการฝากเงินเป็นค่าอาหารเลี้ยงดูสนัข หรือให้อาหารสุนัข สามารถนำมาให้ได้ ที่วัดเวฬุวนาราม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 82

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738