ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 เมษายน 2561 / 12:28:08  
สสจ.น่าน ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
สสจ.น่าน ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
สาธารณสุขจังหวัดน่าน พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จุดตรวจ จุดสกัดร่วมบูรณาการ เทศกาลสงกรานต์ปี 2561

นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นำคณะเจ้าหน้าสาธารณสุขน่าน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จุดบริการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม โดยมีนายอำเภอ ทหารพรายและฝ่ายปกครองในท้องที่ และคณะเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการสาธารณสุขระดับอำเภอ รวมทั้ง อสม.ให้การต้อนรับ เพื่อป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนน เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเยี่ยมญาติ และเดินทางท่องเที่ยว เป็นผลปริมาณการใช้รถ ใช้ถนน บนถนนสายต่างๆ มีเป็นจำนวนมากและเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง ได้กำชับกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เน้นย้ำการสวมใส่หมวกกันน็อก ถ้าประชาชนไม่สวมใส่ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายทันที และการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ซึ่งในระยะเริ่มแรกของเทศกาลจำนวนผู้ที่เมาแล้วขับอาจจะยังมีน้อย แต่ในช่วงระยะหลังจำนวนจะมีมากขึ้น ในช่วงนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถและมีระเบียบวินัย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ไม่ให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในการนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เบื้องตัน เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกจุดตรวจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทางจังหวัดน่าน ได้นำมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 ประการ คือ มาตรการด้านบริหารจัดการ มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นวิธีการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป มาตรการเน้นหนัก ได้แก่ มาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง มาตรการด้านสังคมและชุมชน มาตรการแก้ไขปัญหา และ มาตรการด้านการบริหารจัดการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน กำหนดมาตรการองค์กรและบทลงโทษ เพื่อควบคุม กำกับ ป้องปราบ รณรงค์ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน และเกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงของคนในพื้นที่ต่อไป

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์ / บรรลือ อินต๊ะไชย-ภาพ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 120

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738