ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 เมษายน 2561 / 13:16:53  
จังหวัดน่าน จัดงานประเพณีสมโภชพระหลักเมืองน่าน ครบรอบ 230 ปี
จังหวัดน่าน จัดงานประเพณีสมโภชพระหลักเมืองน่าน ครบรอบ 230 ปี
จังหวัดน่าน จัดงานประเพณีมหามงคลสมโภชและสมโภชพระหลักเมืองน่าน ครบ230 ปี และ หลวงพ่อพระพุทธมิ่งเมืองครบ 161 ปี

ที่ มณฑลพิธี ศาลพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี งานประเพณีสมโภชพระหลักเมืองน่าน มีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานอำนวยการจัดงานฯ ร่วมด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และพุทธศาสนิกชนชาวน่านเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นวันประกอบพิธีสมโภชพระหลักเมืองน่าน โดยเจ้าผู้ครองนครน่านในอดีต จะนำข้าราชบริพารเสนาอำมาตย์ และประชาชนชาวเมือง ประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อถวายสักการะพระหลักเมืองน่าน เพื่อขอโชคขอพรให้เกิดสิริมงคลแก่เมืองและอาณาประชาราษฎร์ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน อันนำมาซึ่งความสงบสุขแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวน่าน ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป ทั้งนี้ งานมหามงคลสมโภช ครบ 161 ปี หลวงพ่อพระพุทธมิ่งเมือง พระประธานในพระอุโบสถและวัดมิ่งเมือง ได้สถาปนาขึ้น โดย เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 63 เมื่อปี 2400 ได้จัดงานขึ้นพร้อมกับงานประเพณีบวงสรวงสมโภชพระหลักเมืองน่านด้วย สำหรับปีนี้ จังหวัดน่าน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทาน น้ำสรงพร้อมด้วยผ้าไตร เพื่อถวายน้ำสรง องค์หลวงพ่อพระพุทธมิ่งเมือง ในวาระมหามงคงครบ 161 ปี ซึ่งประเพณีนี้ได้มีการยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2331 ทางวัดมิ่งเมือง ได้จัดมหรสพสมโภช การแสดงศิลปะพื้นบ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองน่านแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชม ซึ่งส่วนใหญ่แวะสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและครอบครัวด้วย

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 67

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738