ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 เมษายน 2561 / 13:20:34  
ชาวตำบลดู่ใต้ ร่วมประเพณีแห่ครัวตานเข้าวัด เพื่อทำบุญถวายทานในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย
ชาวตำบลดู่ใต้ ร่วมประเพณีแห่ครัวตานเข้าวัด เพื่อทำบุญถวายทานในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย
ชาวตำบลดู่ใต้ ร่วมประเพณีแห่ครัวตานเข้าวัด ทำบุญถวายทานในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ ที่สืบทอดกันมาหลายปี

ที่วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ ชาวตำบลดู่ใต้ รวม 15 หมู่บ้าน ได้จัดขบวนแห่ครัวตาน(เครื่องไทยทาน) เพื่อถวายให้กับวัดดอนมูล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยแต่ละหมู่บ้าน ได้จัดขบวนแห่เข้าร่วม มีทั้งนางฟ้อนนางรำ ขบวนสรงน้ำพระ โดยทุกคน ต่างร่วมใจกันแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดน่านที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี นอกจากนี้ทางวัดดอนมูลได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 -16 เมษายน 2561 ได้จัดเวทีการแสดง เวทีรำวง พื้นที่สรงน้ำพระหน้าวิหาร และการลอยเคราะห์ การแห่ครัวตาน เป็นประเพณีที่ชาวบ้านนำเอาสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค วัสดุอุปกรณ์ จตุปัจจัยไทยทาน ที่ช่วยกันคิดและทำขึ้นเป็นรูปแบบต่าง ๆ นำไปถวายวัดในหมู่บ้านของตนหรือหมู่บ้านใกล้เคียง รูปแบบของครัวตานมีหลายลักษณะตามแนวคิดของชาวบ้าน เช่น เป็นรูปจำลองโบราณสถานที่เคารพนับถือ รูปสัตว์ในนิทานชาดก หรืออาจเป็นของใช้ที่จำเป็นที่ชาวบ้านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนพืชผักที่มีในท้องถิ่น ในการทำครัวตานชาวบ้านจะปรึกษาหารือกันว่าจะเอาอะไรเป็นเครื่องไทยทาน เมื่อตกลงกันได้แล้ว ก็มาคิดว่าจะทำเป็นรูปแบบอะไร แล้วจึงมีสล่าเป็นผู้ออกแบบ โดยชาวบ้านจะช่วยกันตกแต่งประดิษฐ์ครัวตานให้สวยงาม สิ่งที่น่าสนใจก็คือ รูปแบบของครัวตาน ต้องสื่อความหมายให้ผู้คนในท้องถิ่นเข้าใจด้วย การแห่ครัวตาน จะมีการจัดรูปขบวนครัวตาน มีป้ายชื่อหมู่บ้าน ขบวนพานข้าวตอกดอกไม้ ธูปเทียน ขบวนกลองยาวหรือกลองสิ้งหม้อง และที่ขาดไม่ได้คือมีขบวนฟ้อนรำนำหน้าครัวตาน ขณะที่ ขบวนครัวตานของแต่ละหมู่บ้านเข้าวัดจะมีโฆษกหรือพิธีกร อธิบายความหมายของครัวตาน หรือบางทีก็มี การฮ่ำครัวตาน(เชียร์ขบวนไทยทาน) เมื่อแห่ครัวตานเข้าวัดแล้ว ก็จะนำไปถวายพระสงฆ์หรือเจ้าอาวาสวัดนั้น และรับศีล รับพรเป็นอันเสร็จพิธี

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 56

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738