ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 เมษายน 2561 / 14:07:31  
จังหวัดลำปางสรุปยอด อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 สรุป 5 วันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 73 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 77 คน เสียชีวิต 4 ราย
จังหวัดลำปางสรุปยอด อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 สรุป 5 วันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 73 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 77 คน เสียชีวิต 4 ราย
จังหวัดลำปางสรุปยอด อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 สรุป 5 วันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 73 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 77 คน เสียชีวิต 4 ราย โดยสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด คือ เมาสุรา และรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ สรุปผลการปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2561 จังหวัดลำปางมีสถิติอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 73 ครั้ง ผู้บาดเจ็บจำนวน 77 คน และผู้เสียชีวิตจำนวน 4 ราย
สำหรับสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุดของการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เมาสุรา ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนสายรองในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หมู่บ้าน จุดเสี่ยงอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางตรง ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เวลา 16.01 – 20.00 กลุ่มผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด คือ ผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป และส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน
ผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆ ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2561 มีผลการเรียกตรวจยานพาหนะ จำนวน 20,499 คัน โดยเป็นรถจักรยานยนต์ จำนวน 6,829 คัน รถยนต์ปิคอัพ จำนวน 6,113คัน รถยนต์เก๋ง/แท็กซี่ จำนวน 5,873 คัน รถยนต์ตู้ จำนวน 540 คัน รถยนต์โดยสาร 4 ล้อขึ้นไป จำนวน 436 คัน รถยนต์บรรทุก 6 ล้อขึ้นไป จำนวน 705 คัน และรถอื่นๆ จำนวน 4 คัน ซึ่งในจำนวนนี้ถูกดำเนินคดีใน 10 มาตรการหลัก ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย, รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย, เมาสุรา, ไม่ขาดเข็มขัดนิรภัย, ไม่มีใบขับขี่, ความเร็วเกินกำหนด, ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร, ขับรถย้อนศร, แซงในที่คับขัน และโทรศัพท์ขณะขับรถ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,405 ราย

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 350

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738