ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 เมษายน 2561 / 09:09:30  
วันที่ 6 ของคุมเข้มมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 6 ของคุมเข้มมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำรวจภูธรแม่สะเรียง ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกวดขันวินัยจราจรตามมาตรการ 10 รสขม ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 เป็นวันที่ 6 พบผู้กระทำผิดไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด

พันตำรวจเอก วินัย เกตุพันธุ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตั้งแต่วันที่ 11 – 16 เมษายน ที่ผ่านมา อำเภอแม่สะเรียง มีผู้กระทำผิดเกี่ยวจราจร 10 ฐานความผิด ตามมาตรการในการป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จำนวน 993ราย ฐานความผิดที่มีผู้กระทำผิดมากที่สุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย 435 ราย รองลงมา ได้แก่ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 273 ราย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 174 ราย ส่วนความผิดฐานเมาสุราขณะขับรถ ตลอด 6 วันที่ผ่านมา มีผู้กระทำผิด 15 ราย
ทั้งนี้ ตำรวจภูธรแม่สะเรียง ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดปฏิบัติการหลักบริเวณด่านตรวจหน้าถ้ำ ริมทางหลวงหมายเลข 108 และได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนสายรองรอบพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน โดยดำเนินการกวดขันวินัยจราจร ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตามมาตรการ 10 รสขม (ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย เมาสุรา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ขับรถย้อนศร แซงในที่คับขัน และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ)

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 70

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738