ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 เมษายน 2561 / 11:02:03  
ผู้ว่าราชการจ.ลำปางเผยสถิติหมอกวันไฟป่าปี 61 ลดลงกว่าร้อยละ 90 ย้ำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ war room ทั้ง 13 อำเภอ ยังทำงานต่อเนื่องหลังช่วงเฝ้าระวัง
ผู้ว่าราชการจ.ลำปางเผยสถิติหมอกวันไฟป่าปี 61 ลดลงกว่าร้อยละ 90   ย้ำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ war room   ทั้ง 13 อำเภอ ยังทำงานต่อเนื่องหลังช่วงเฝ้าระวัง
ผู้ว่าราชการจ.ลำปางเผยสถิติหมอกวันไฟป่าปี 61 ลดลงกว่าร้อยละ 90 ย้ำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ war room ทั้ง 13 อำเภอ ยังทำงานต่อเนื่องหลังช่วงเฝ้าระวัง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานด้านพิทักษ์ป่า แก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าประจำปี 2561 ว่าจากข้อมูลสรุปสถานการณ์ไฟป่า จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2560 - 2561 พบว่า ในปี 2561 พบจุดรวมความร้อนในป่าทั้งสิ้น 675 จุด แบ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 198 จุด คิดเป็นร้อยละ 29 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 88 จุด ร้อละ 13 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 389 จุด โดยพบพื้นที่เผาไหม้ในป่าจากภาพถ่ายดาวเทียม จำนวนกว่า 1.3ล้าน ไร่ ค่าฝุ่นละออง ขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เกินค่ามาตรฐาน จำนวน 25 วัน
ขณะที่ปี 2561 พบจุดรวมความร้อนในป่าทั้งสิ้น 366 จุด แบ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 80 จุด คิดเป็นร้อยละ 21 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 38 จุด ร้อยละ 21 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 208 จุด โดยพบพื้นที่เผาไหม้ในป่าจากภาพถ่ายดาวเทียม จำนวน 125,105 ไร่ค่าฝุ่นละออง ขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เกินค่ามาตรฐาน เพียง 7 วัน เมื่อเทียบเคียงพื้นที่เผาไหม้ในป่า ลดลงถึงร้อยละ 90 ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จของการยกระดับการทำงานด้านการพิทักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมในช่วงฤดูไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าลำปาง กำลังจะได้รับการประกาศ จัดตั้งอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) และคณะ ฯ ได้ลงพื้นที่ลำปาเพื่อเข้าพบปะกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน จิตอาสาป้องกันไฟป่าและกลุ่มเครือข่ายสนับสนุนการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต และ การปฏิบัติงานของเครือข่ายบ้านต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจและชื่นชมต่อกลุ่ม จิตอาสาป้องกันไฟป่าเครือข่ายบวร และกลุ่มชาวบ้าน

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 126

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738