ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 เมษายน 2561 / 11:51:39  
ประชาชนชาวน่าน ร่วมทำบุญประเพณีสงกรานต์บูชาข้าวปุ้นหรือบูชานพเคราะห์ทั้ง 9 เทศกาลปี๋ใหม่เมืองวันสุดท้าย
ประชาชนชาวน่าน ร่วมทำบุญประเพณีสงกรานต์บูชาข้าวปุ้นหรือบูชานพเคราะห์ทั้ง 9  เทศกาลปี๋ใหม่เมืองวันสุดท้าย
ประชาชนชาวน่าน ร่วมทำบุญประเพณีสงกรานต์บูชาข้าวปุ้นหรือบูชานพเคราะห์ทั้ง 9 เทศกาลปี๋ใหม่เมืองวันสุดท้าย เพื่อความเป็นสิริมงคล

เช้าวันนี้ (17/4/61) หมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดน่าน ได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญบูชาข้าวปุ้น หรือบุชานพเคราะห์ทั้ง 9 เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์สืบสานประเพณีสงกรานต์และเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนา โดยเฉพาะที่วัดท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง มีพุทธศาสนิกชนชาวชุมชน หมู่บ้าน ได้นำเสื้อผ้า ดอกไม้ ธูปเทียน สีสาย หรือสายสิน ที่วัดความยาวของศีรษะ วาแขน และรอบอก แล้วนำไปร่วมพิธีเผาเพื่อเป็นการส่งเคราะห์ และบูชานพเคราะห์ ประเพณีบูชาข้าวปุ้น หรือบูชานพเคราะห์ทั้ง 9 ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัส พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญประจำหมู่บ้าน จัดเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายแด่พระพุทธเจ้าเพื่อสะเดาะเคราะห์ แด่นพเคราะห์ และเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครบครัว โดยจะทำเป็นประเพณีก่อนออกเทศกาลสงกรานต์ทุกหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยประชาชนจะร่วมกันนำเสื้อผ้า ของคนในครอบครัว ดอกไม้ธูปเทียน น้ำอบน้ำหอม กล้วยอ้อยมะเดื่อ สีสายหรือสายสินที่นำมาวัดความยาวของศีรษะ วาแขน และรอบอก เพื่อความเป็นสิริมงคล การจัดงานมีการทำบุญอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้าเชื่อว่าถ้าได้บูชานพเคราะห์ ถวายทาน เคราะห์กรรมในรอบปีนี้จะหมดไป และเชื่อกันว่าจะได้ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองพร้อมครอบครัว และหมู่บ้าน จะเกิดความอุดมสมบูรณ์และมีโชคดีตลอดไป

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 52

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738