ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 เมษายน 2561 / 12:02:29  
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานพบญาติแบบใกล้ชิด ระหว่าง 25-27 เมษายน นี้ เพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้ต้องขังพัฒนาตนเป็นคนดี
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานพบญาติแบบใกล้ชิด ระหว่าง 25-27 เมษายน นี้ เพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้ต้องขังพัฒนาตนเป็นคนดี
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี

นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะดำเนินการจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ให้ญาติได้เข้าเยี่ยมอย่างใกล้ชิดในลักษณะถึงตัวโดยไม่มีสิ่งกีดขวางการสนทนา รวมทั้งสามารถรับประทานอาหารร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์และความสุขระหว่างผู้ต้องขังกับญาติให้มากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้เข้าเยี่ยมได้วันละ 2 รอบๆ ละ 2 ชั่วโมง รอบเช้า เวลา 09.00 - 11.00 น. และรอบบ่าย 13.00 - 15.00 น.
ญาติที่จะเยี่ยมต้องเป็นญาติใกล้ชิดกับผู้ต้องขังคือ บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน หรือพี่น้องร่วมสายโลหิต และบุตรผู้ต้องขังที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นไปตามที่ได้แจ้งไว้ในทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง (รท.101) อนุญาตให้เยี่ยมในแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 คน ต่อผู้ต้องขัง 1 คน เริ่มจองวันพบญาติ ตั้งแต่วันที่ 9 - 24 เมษายน 2561 ในวันเวลาราชการ ที่ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบถามเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 2058 ต่อ 103

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 100

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738