ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 เมษายน 2561 / 12:11:38  
บ้านหนองป่าแขม อำเภอแม่สะเรียง ประกอบพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
บ้านหนองป่าแขม อำเภอแม่สะเรียง ประกอบพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
บ้านหนองป่าแขม อำเภอแม่สะเรียง ประกอบพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

วันนี้ (17 เม.ย. 61) นายภาณุ ดำรงธรรม ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองป่าแขม นำพ่อค้า ประชาชนในพื้นที่ ประกอบพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ที่ ศาลาประชุมบ้านหนองป่าแขม หมู่ที่ 10 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้สูงอายุในหมู่บ้าน จำนวนประมาณ 40 คน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาช้านาน ตลอดจนเป็นการขอขมาและขอพรจากผู้สูงอายุในหมู่บ้าน และเป็นสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ภายในงานมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต โดยภาคเหนือการดำหัวจะต้องเตรียมขันสลุง (ขันเงิน) ภายในมีน้ำขมิ้นซอมป่อย (ส้มป่อย) และลอยด้วยดอกไม้สวยงาม ซึ่งประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 89

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738