ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 เมษายน 2561 / 12:56:42  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เช้าวันนี้(17 เมย.)นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมร่วมกับหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO นายอำเภอ ปลัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับบุคคลที่ไร้สัญชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับผู้บริหารด้านการศึกษา หน่วยงาน NGO และนายอำเภอหรือผู้แทนทุกอำเภอ พร้อมกันนี้มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลัด จ.แม่ฮ่องสอนและจ่า จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นผู้มุ่งมั่นในการจัดการปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า จะยึดหลักดำเนินการให้สัญชาติให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษาในและนอกโรงเรียนก่อน ซึ่งมีจำนวน 5,369 คน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อ
จ.แม่ฮ่องสอน มีบุคคลไร้สัญชาติจำนวน 37,57 3 คน ปี 2560 และ 2561 ดำเนินการอนุมัติแล้วรวม 4,225 และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย /

ข่าวโดย : วาสนา/ดำเนิน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 90

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738