ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 เมษายน 2561 / 13:28:37  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หลังค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หลังค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์กับนายอำเภอ ๗ อำเภอ เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาควันไฟที่เกินค่ามาตรฐานติดต่อกัน ๓ วัน

เช้าวันนี้ ๑๗ เมษายน ๖๑ ที่ห้องประชุมระบบคอนเฟอเรนซ์ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประชุมกับนายอำเภอ ๗ อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขอความร่วมมือไปยังนายอำเภอ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันแก้ไขปัญหาหมอกควันที่ปกคลุมแม่ฮ่องสอนส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานติดต่อกัน ๓ วันอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเกษตรกรจะเผาเศษวัชพืชในพื้นที่การเกษตรขอให้แจ้งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจะได้มีมาตรการป้องกันปัญหาไฟป่า จากข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม- ๑๕ เมษายน ๖๑ จุด Hotspot รวม ๗ อำเภอ ๘๐๖ จุด ซึ่งอำเภอแม่สะเรียงพบจุด Hotspot ๓๔๐ จุด มากกว่าอำเภออื่น ๆ ซึ่งพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงเป็นพื้นที่ป่าเขาสูงชั้นการป้องกันปัญหาไฟป่าค่อนข้างลำบาก แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการอย่างเข้มแข็ง

ข่าวโดย : นายดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 66

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738