ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 เมษายน 2561 / 14:02:58  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปวันที่ 6 ของการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2561
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปวันที่ 6 ของการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2561
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2561 สรุปรวม 6 วัน ระหว่างวันที่ 11-16 เม.ย. 2561 มีการเรียกตรวจยานพาหนะ ในจุดตรวจ 14 แห่งทั้ง 7 อำเภอ

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2561 สรุปรวม 6 วัน ระหว่างวันที่ 11-16 เม.ย. 2561 มีการเรียกตรวจยานพาหนะในจุดตรวจ 14 แห่งทั้ง 7 อำเภอ เรียกตรวจจำนวน 6,218 คัน ดำเนินคดี ไม่สวมหมวกนิรภัย 1,111 ราย, มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 76ราย, เมาสุรา 43 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 287 ราย ไม่มีใบขับขี่ 1,200 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 28 ราย ขับรถย้อนศร 20 ราย แซงในที่คับขัน 4 ราย และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 3 ราย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 เน้นการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุฉุกเฉินและตั้งจุดตรวจประชาสัมพันธ์ของอำเภอ อีกทั้ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งด่านชุมชนในพื้นที่เสี่ยงของชุมชนให้มากขึ้น ให้ฝ่ายปกครอง ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงของการปฏิบัติงานควบคุมเข้ม จึงขอแจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 75

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738