ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 เมษายน 2561 / 15:33:20  
พ่อเมืองเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ จัดงานดำหัวกู่วัดสวนดอก ปี 2561
พ่อเมืองเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ จัดงานดำหัวกู่วัดสวนดอก ปี 2561
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ จัดพิธีดำหัวกู่วัดสวนดอก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ ที่ได้ดูแลรักษาและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองเชียงใหม่จวบจนถึงปัจจุบัน

ที่วัดสวนดอก (พระอารมหลวง) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันประกอบพิธีสักการะดำหัวกู่วัดสวนดอก เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ซึ่งเป็นพิธีกรรมสำคัญที่ชาวเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ รวมถึงพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ตลอดจนเจ้านายฝ่ายเหนือคนอื่นๆ ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่ได้ทำนุบำรุง ดูแล รักษา สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองเชียงใหม่จวบจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ พิธีการในช่วงเช้าประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัย ฟังธรรมเทศนา ดำหัวเจ้าอาวาสวัดสวนดอก ดำหัวกู่ และดำหัวเจ้านายฝ่ายเหนืออาวุโส ที่มีอายุตังแต่ 80 ปี ขึ้นไป และในช่วงเย็นจะจัดให้มีการแสดงแสง สี เสียง เพื่อเทิดพระเกียรติกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ โดย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมการแสดงในครั้งนี้ด้วย

ข่าวโดย : ศศิพิมล คำสุกดี สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 145

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738