ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 เมษายน 2561 / 15:34:57  
ผู้ว่าฯน่าน ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ผู้ว่าฯน่าน ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ผู้ว่าฯน่าน ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน และผู้แทนชุมชน ศึกษาข้อมูลเนื้อหาในวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 เรื่อง “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง” ที่ได้รับ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้นำวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 เรื่อง “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง” ไปแจกจ่ายให้ถึงผู้ที่ได้ประโยชน์หรือเผยแพร่ลงเวบไซต์ และขอให้จัดเตรียมเป็นข้อมูลสำหรับคณะทำงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยให้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย และจัดส่งไฟล์ข้อมูลวารสารดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์วารสารเป็นรูปเล่มแล้วแจกจ่ายต่อไป ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้หน่วยงานพิจารณานำวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 เรื่อง “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง” เป็นข้อมูลประกอบเพื่อใช้ประโยชน์ในการขับขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมทั้งพิจารณาเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาลในทิศทางเดียวกัน ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้สามาดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http;//www.ppb.moi.go.th/midev01

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 73

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738