ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 เมษายน 2561 / 16:05:30  
ชุมฉ่ำไปกับสงกรานต์เมืองแพร่ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา
ชุมฉ่ำไปกับสงกรานต์เมืองแพร่ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา
จังหวัดแพร่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา ชุ่มฉ่ำกับการเล่นน้ำคลายร้อน ในเทศกาลสงกรานต์ที่ยาวนานของจังหวัดแพร่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า บ่ายวันนี้(17เม.ย.61) จังหวัดแพร่โดยเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับประชาชนชาวแพร่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ้งหม้อห้อมแต้งามตา ประจำปี 2561 ซึ่งจัดมาตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2561 เพื่อส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความสนุกสนาน ความครื้นเครง ความสมัครสมานสามัคคีสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ให้รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งวันนี้ได้จัดขบวนแห่สงกรานต์ตั้งแต่ตลาดแพร่ปรีดา มาจนถึงกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ มีขบวนจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแพร่ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่มาสร้างความสวยงามและความสนุกสนาน เพื่อสะท้อนถึงวิถีชีวิตและเป็นเอกลักษณ์ของการแต่งกายของชาวแพร่โดยเฉพาะผ้าหม้อห้อมที่โดดเด่น และเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ของประเทศ เสมือนเป็นยีนส์เมืองไทย โดยผู้ร่วมขบวนส่าวนใหญ่จะสวมใส่ผ้าหม้อห้อมและผ้าเมืองของจังหวัดแพร่อย่างสวยงาม /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 60

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738