ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 เมษายน 2561 / 08:52:28  
ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวลำปาง ร่วมทำพิธีรดน้ำดำหัวขอสูมาคาราวะ และขอพรจากผู้ว่าราชการ และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวลำปาง  ร่วมทำพิธีรดน้ำดำหัวขอสูมาคาราวะ และขอพรจากผู้ว่าราชการ และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายสมเกียรติ ตันตระกูล ปลัดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันนำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากทุกสังกัดหน่วยงาน รวมถึงพ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง รวมจำนวนมากกว่า 1,500 คน ร่วมกันนำพวงมาลัยดอกมะลิ น้ำขมิ้นส้มป่อย น้ำอบ น้ำหอม พร้อมสิ่งของข้าวตอกดอกไม้ ทำพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ และนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติตามฮีตฮอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองของชาวไทยล้านนา

สำหรับกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางส่วนราชการจากทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้บูรณาการร่วมกันจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพแก่ผู้เป็นพ่อเมือง ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือ เป็นผู้ที่มีพระคุณสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดแก่บ้านแก่เมืองนครลำปาง โดยการทำพิธีรดน้ำดำหัวเพื่อต้องการให้เหล่าบรรดาข้าราชการรวมถึงพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ ได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูและขอขมาลาโทษ ต่อสิ่งที่ได้เคยล่วงล้ำก้ำเกินทั้งที่ตั้งใจและมิได้ตั้งใจ พร้อมทั้งเพื่อจะได้ร่วมกันขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นแรงเสริมสร้างพลังในการทำงาน ให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนได้มีจิตมุ่งมั่น มีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสำเร็จเป็นคุณประโยชน์กับบ้านเมืองต่อไป ตลอดจนการจัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวยังเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณให้ได้คงอยู่สืบทอดต่อไปสู่อนุชนรุ่นหลัง
โดยการจัดงานได้เน้นจัดบรรยากาศให้เป็นไปตามแบบวัฒนธรรมไทยล้านนา มีขบวนแห่ของกลุ่มตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน รวมถึงภาคประชาชนจากชุมชนต่างๆ จากทั้ง 13 อำเภอ ที่ต่างได้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมือง สวมเสื้อหม้อห้อม เสื้อผ้าทอมือ ผ้าลายดอก นุ่งผ้าซิ่น สวมกางเกงสะดอ พร้อมนำน้ำขมิ้นส้มป่อย น้ำอบน้ำหอม พานข้าวตอกดอกไม้ เดินเป็นริ้วขบวนมาเพื่อแสดงการคาราวะ ขอขมาลาโทษ และขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า ตนรู้สึกประทับใจในการแสดงออกของ ข้าราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ที่ยังคงยึดถือสืบทอดอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณนี้ไว้ให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน พร้อมได้กล่าวอวยพร ขอให้ผู้มาร่วมงานทุกคน จงมีสุขภาพ พลานามัย มีกำลังกายกำลังใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยและอันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงมีกำลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะพบกับสิ่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกๆ ด้าน ภายใต้ความมีสติ มีสมาธิ มีปัญญา และมีคุณธรรม ตลอดจนขอให้ทุกคนมีความสุข มีความเจริญ มีความมั่นคงในชีวิตหน้าที่การงาน และที่สำคัญขอให้ประชาชนทุกคนจงมีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันและกัน ช่วยกันทำนุบำรุง พัฒนาจังหวัดลำปาง ให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 568

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738