ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 เมษายน 2561 / 14:34:46  
สงกรานต์ลำปาง ปี 61 "เกิดอุบัติเหตุ 86 ครั้ง เสียชีวิต 4 ราย" เมาสุรา แชมป์เกิดอุบัติเหตุและตาย สูงสุด!
สงกรานต์ลำปาง ปี 61  "เกิดอุบัติเหตุ 86 ครั้ง เสียชีวิต 4 ราย"  เมาสุรา แชมป์เกิดอุบัติเหตุและตาย สูงสุด!
จังหวัดลำปาง สรุปปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 สาเหตุหลักเกิดจากเมาสุราแล้วขับขี่ อำเภอเมืองลำปางเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ขณะที่อำเภอสบปราบไม่พบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ

วันนี้ (19 เม.ย. 61) ที่ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานการปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ของจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายเพิ่มวิทยา กันทะทรง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการฯ ร่วมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลังจากได้ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 โดยสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสมของจังหวัดลำปางเกิดขึ้น จำนวน 86 ครั้ง เปรียบเทียบสะสม 7 วันของปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 75 ครั้ง เพิ่มขึ้น 11 ครั้ง/ บาดเจ็บ จำนวน 90 ราย โดยแบ่งเป็นเพศชาย 58 ราย เพศหญิง 32 ราย เปรียบเทียบสะสม 7 วันของปีที่ผ่านมา บาดเจ็บ จำนวน 84 ราย เพิ่มขึ้น 6 ราย/ ผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย แบ่งเป็นเพศชายทั้งหมด โดยจำนวนผู้เสียงชีวิตในปีนี้เท่ากับปีที่ผ่านมา/ อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 30 ครั้ง รองลงมา อำเภอแม่เมาะ จำนวน 10 ครั้ง อำเภอห้างฉัตร จำนวน 9 ครั้ง และอำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ คือ อำเภอสบปราบ
สำหรับพฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เมาสุรา จำนวน 46 ครั้ง, ตัดหน้ากระชั้นชิด 14 ครั้ง, ขับรถเร็วเกินกำหนด 12 ครั้ง/ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 73 คัน, รถปิคอัพ 8 คัน, รถยนต์ส่วนบุคคล 4 คัน/ ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ถนนใน อบต.และหมู่บ้าน จำนวน 45 ครั้ง, ถนนกรมทางหลวง จำนวน 19 ครั้ง, ถนนในเมือง (เทศบาล) จำนวน 17 ครั้ง/ บริเวณจุดเกิดเหตุมากที่สุด คือ ทางตรง 60 ครั้ง, ทางโค้ง 15 ครั้ง, ทางแยก 9 ครั้ง, อื่นๆ 2 ครั้ง/ ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ คือ ช่วงเวลากลางคืน จำนวน 51 ครั้ง, ช่วงเวลากลางวัน จำนวน 35 ครั้ง/ ช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ กลุ่มอายุวัยทำงาน 45 คน, กลุ่มผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 31 คน และกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 18 คน/ ที่อยู่ประจำของผู้ประสบอุบัติเหตุ ได้แก่ คนในพื้นที่ 84 ครั้ง, คนนอกพื้นที่ (นอกเขตจังหวัด) 10 ครั้ง/ การดำเนินมาตรการ 1 ร. 2 ส. 3 ข. 4 ม. เรียกตรวจยานพาหนะในช่วง 7 วันรวมทั้งสิ้น 30,961 คัน ถูกดำเนินคดีรวม 15,000 ราย
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรภาคีเครือข่าย สื่อมวลชนทุกแขนง อาสาสมัครทุกฝ่าย และประชาชนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ด้วยความเข้มแข็ง อดทน เสียสละแรงกายแรงใจ สร้างความตระหนักและจิตสำนึกวัฒนธรรมความปลอดภัย วินัยจราจร อีกทั้ง การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง การปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง/จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและทั่วถึง ในการปฏิบัติหน้าที่ในปีต่อไป

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 640

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738