ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 เมษายน 2561 / 14:47:43  
4 พฤษภาคม เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
4 พฤษภาคม เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว เริ่มวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

นางอรัญญา ยั่งยืนพงษ์ คลังจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ เป็นต้น โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการพิสูจน์ตัวตน ณ จุดเก็บเงินของสถานพยาบาล ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบเก่าที่เป็นแถบแม่เหล็ก หรือบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) กรณีบุคคลที่ไม่สามารถมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ตามกฎหมาย เช่น เด็กอายุต่ำกว่า 7 ขวบ คนต่างด้าว ชาวต่างชาติ รวมไปถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว เช่น ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น กรมบัญชีกลางจะมีระบบรองรับเป็นกรณีเฉพาะ ซึ่งขณะนี้การเตรียมความพร้อมในการปรับระบบเพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะเริ่มใช้ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลรูปแบบใหม่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ผู้มีสิทธินำบัตรประจำตัวประชาชนใช้สิทธิได้ที่สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ หากลืมบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือบัตรประจำตัวประชาชนหาย ต้องจ่ายเงินค่ารักษาไปก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด บัตรประชาชนรุ่นเก่าหรือบัตรเสียไม่สามารถใช้ทำธุรกรรมได้ ให้แสดงบัตรเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกเลข 13 หลักแทนได้ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิร่วมกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลได้
หากผู้มีสิทธิมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือกรณีมีปัญหาการใช้สิทธิระบบเบิกจ่ายตรงติดต่อได้ ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทรศัพท์หมายเลข 0-2270-6400 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 266

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738