ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 เมษายน 2561 / 12:33:28  
จ.ลำปาง ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรฯ
จ.ลำปาง ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรฯ
หน่วยงานทุกภาคส่วนใน จ.ลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ที่ มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรมสมชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธาน นำคณะผู้บริหารองค์กรหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ได้ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก ด้วยการกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า นับเป็นวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่เลื่องลือไปไกลทั่วทุกสารทิศ
โดยการประกอบพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จากทุกสังกัดหน่วยงาน ได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทางพระพุทธศาสนา เพื่อสักการะถวายแด่ดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนไทย ที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญเสียสละเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องรักษาเอกราชของชาติไทย โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมกับผู้ร่วมงานพิธีได้ร่วมกันถวายพวงมาลา กล่าวถวายราชสดุดี ต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะ และเชิดชูพระเกียรติยศพระบรมเดชานุภาพของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บรรพกษัตริย์ชาตินักรบ ให้ประชาชนชาวไทยในจังหวัดลำปาง ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงมีคุณูปการ ต่อชาติและปวงชนไทยอย่างหาที่สุดมิได้นับแต่ครั้งในอดีต ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และได้ทรงสถาปนาทำนุบำรุงประเทศชาติ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และคงความเป็นชาติไทย อันนำมาซึ่งความสงบสุขตราบจนถึงปัจจุบัน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 มีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ ทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อปี พ.ศ. 2098 ที่ พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชา และพระวิสุทธิกษัตรี ทรงมีพระเชษฐ์ภคิณี คือ พระสุพรรณกัลยา และมีพระอนุชาคือ สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 ขณะพระชนมายุได้ 35 พรรษา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถ เชี่ยวชาญทางด้านการรบ ซึ่งเห็นได้จากยุทธวิธีการสงครามที่ทรงใช้ อันได้แก่ การใช้คนจำนวนน้อยเอาชนะคนจำนวนมาก ยุทธวิธีการรบแบบกองโจร การใช้หลักการรุก การออม และการรวมกำลัง ตลอดจนการดำเนินกลยุทธ์ที่เด็ดขาดในการบังคับบัญชา ทั้งการระวัง ป้องกัน และการจู่โจม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 ขณะทรงกรีฑาทัพไปตีกรุงอังวะ และได้เกิดประชวร เป็นฝีหัวระลอกขึ้นที่พระพักตร์ เกิดเป็นบาดแผลพิษรุนแรง จนเสด็จสวรรคต ณ เมืองหาง ที่ตำบลทุ่งแก้ว ขณะพระชนมายุได้ 50 พรรษา รวมระยะเวลาที่ทรงขึ้นครองราชย์สมบัตินาน 15 ปี

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 170

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738