ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 เมษายน 2561 / 15:17:21  
อบจ.ลำพูน ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO
อบจ.ลำพูน ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO
คณะองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงพื้นที่เยี่ยมชมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดลำพูน ณ ธนาคารความหลากหลายสายพันธุ์ลำไยตำบลหนองช้างคืนและสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ที่เทศบาลตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน นายมานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน ร่วมต้อนรับ นายฟรานซิส เกอร์รี่ Francis Gerry ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำ WTO และ WIPO นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี BEDO นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ BEDO นายธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวิภาพ BEDO พร้อมคณะกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเยี่ยมชมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดลำพูน ธนาคารความหลากหลายสายพันธุ์ลำไยตำบลหนองช้างคืน Longan Community Biobank ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำไย GI และลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน GI จากนั้นทางคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับผ้าไหมยกดอกลำพูน GI ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมี นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นางสาวพรระวี ภู่เจริญ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “ลำพูน นครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน ได้ผลักดันผลิตภัณฑ์สินค้าวัฒนธรรมชุมชน สู่การยกระดับนำไปขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันจังหวัดลำพูนมีสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 3 ชนิด ได้แก่ ผ้าไหมยกดอกลำพูน GI ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน GI และลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน GI จากคุณค่าให้เป็นมูลค่าสินค้าระดับสากล และยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ได้ขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าทุนทางวัฒนธรรมชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำสินค้าทุนทางวัฒนธรรมชุมชนขอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อีกหลายชนิด อาทิ ผ้าซิ่นตีนจกโหล่งลี้ ตำบลลี้ อำเภอลี้ กาแฟดอยป่าแป๋ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับฟังข่าวดีเร็วๆ นี้ ผลิตภัณฑ์สินค้าทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเหล่านี้จะเป็นต้นแบบ Model ในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สินค้าทุนทางวัฒนธรรมตัวอื่นๆ ต่อไป


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 235

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738