ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 เมษายน 2561 / 17:43:39  
"สุนัขจรจัด" ถูกทิ้ง มากขึ้น!! อาหารและวัคซีนไม่เพียงพอ หวังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตั้งตู้รับบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือ
"สุนัขจรจัด" ถูกทิ้ง มากขึ้น!! อาหารและวัคซีนไม่เพียงพอ หวังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตั้งตู้รับบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือ
จังหวัดลำปาง ร่วมระดมทุนเพื่อจัดซื้ออาหารและวัคซีนช่วยเหลือสุนัขจรจัด วัดเวฬุวนาราม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีประชาชนนำสุนัขไปปล่อยทิ้งบริเวณถนนเข้าวัดม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้สัญจรในเส้นทางดังกล่าว ประกอบกับหลายพื้นที่ของประเทศไทย เผยแพร่การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในการนี้ จังหวัดลำปางจึงได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายสุนัขจรจัดจากบริเวณดังกล่าวไปดูแลรักษา ณ วัดเวฬุวนาราม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของวัดดังกล่าว ในด้านการดูแลอาหารและวัคซีนให้แก่สุนัข จังหวัดลำปางจึงขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน หรือสถานประกอบการ ร่วมติดตั้ง “ตู้รับบริจาค” ณ บริเวณหน่วยงาน
ทั้งนี้ ขอให้รวบรวมบริจาคฯ ส่งมอบให้จังหวัดในวันทำการสุดท้ายของเดือน เพื่อจังหวัดจะได้ส่งมอบให้วัดต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 5426 5014 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 127

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738