ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 เมษายน 2561 / 18:55:37  
ขนส่งลำปาง มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปี 2561
ขนส่งลำปาง มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปี 2561
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการประสบภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2561

นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งมีรายได้มาจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จะเปิดให้ยื่นคำขอจัดสรรค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อฟื้นฟูเยียวยาให้ผู้ที่ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการได้รับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น รถเข็นนั่งไฟฟ้า เตียงนอนไฟฟ้า ขาเทียม เป็นต้น
โดยในปีนี้ กรมการขนส่งทางบกเตรียมจัดสรรเงินกว่า 140 ล้านบาท สำหรับผู้ขอรับจัดสรรอุปกรณ์ฯ ต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจาก กปถ. มาแล้วเกิน 5 ปี หรือเคยได้รับจากหน่วยงานอื่นมาแล้วเกิน 3 ปี โดยสามารถยื่นคำขอได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ดูเอกสารประกอบคำขอได้ที่ www.dlt.go.th และ www.roadsafefund.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 054315172 กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 206

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738