ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 เมษายน 2561 / 17:14:00  
เกษตรกรลำปาง อุ่นใจ..แล้งนี้ ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก
เกษตรกรลำปาง อุ่นใจ..แล้งนี้ ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง เปิดเผยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกพืชในเขตชลประทาน

วันนี้ (27 เม.ย. 61) ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ครั้งที่ 4/2561 นำโดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือผลการดำเนินงานที่สำคัญของจังหวัดลำปาง อาทิ ผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน อีกทั้งข้อมูลด้านการพัฒนาจังหวัดระดับหมู่บ้าน การสร้างความเข้าใจ การรับรู้นโยบายรัฐบาล และการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านแอพลิเคชั่นไลน์เพื่อการสื่อสารข้อมูลอย่างเป็นระบบ อีกทั้งการติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของจังหวัดลำปาง
นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กของจังหวัดลำปางในปีนี้ ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรและชลประทาน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และเพียงพอต่อการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยมีจำนวนปริมาณน้ำเก็บกักรวมกัน 470.365 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 308.837 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 65.37 ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด โดยแบ่งเป็นปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้ได้จำนวนทั้งสิ้น 277.294 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 58.70 ของความจุรวมกันทั้งหมด
โดยแยกเป็นเขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำเก็บกักเก็บรวม 106.220 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 68.250 ล้านลูกบาศก์เมตร ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 64.700 ล้านลูกบาศก์เมตร
เขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 170.288 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 90.224 ล้านลูกบาศก์เมตร ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 84.024 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 28 แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 138.918 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 109.593 ล้านลูกบาศก์เมตร ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 94.480 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 100 แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 56.987 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 40.770 ล้านลูกบาศก์เมตร ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 34.090 ล้านลูกบาศก์เมตร
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 กล่าวต่อว่า แผนการใช้เครื่องสูบน้ำในการช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/2561 นั้น ประกอบด้วยแผนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8-12 นิ้ว จำนวน 17 เครื่อง และแผนการใช้เครื่องจักร เครื่องมือช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประกอบด้วยแผนรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 5 คัน
ในโอกาสนี้ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกันตระหนักคิดถึงการใช้น้ำ ทั้งการอุปโภค บริโภคหรือการเกษตรในทุกๆ กิจกรรมอย่างประหยัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งต่อไป

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 450

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738