ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 พฤษภาคม 2561 / 08:11:29  
หน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน ประจำพื้นที่ จ.ลำปาง รวมพลังร่วมกันจัดกิจกรรม มอบความสุขให้แก่ผู้ใช้แรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561
หน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน ประจำพื้นที่ จ.ลำปาง รวมพลังร่วมกันจัดกิจกรรม มอบความสุขให้แก่ผู้ใช้แรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมกันรวมพลังหน่วยงานจัดกิจกรรมมอบความสุขให้แก่ผู้ใช้แรงงาน เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน "ลำปางปลายทางฝัน แรงงานสมานฉันท์ ปะกั๋นวันแรงงาน" ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณอาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง และประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตลอดจนเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมทำกิจกรรมภายในงานจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการยกย่องผู้ใช้แรงงาน โดยเพื่อต้องการชี้ให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความสำคัญของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นกิจกรรมสื่อกลางในการสานสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตแก่ผู้ใช้แรงงาน ทั้งในเรื่องความเป็นอยู่ และเรื่องสวัสดิการสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง ตลอดจนเพื่อต้องการให้นายจ้างและกลุ่มลูกจ้างผู้ใช้แรงงานได้มาร่วมเฉลิมฉลองทำกิจกรรมร่วมกันในสังคมของผู้ใช้แรงงาน เพื่อส่งเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง และเตือนใจให้ผู้ใช้แรงงานได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและความมั่นคงของอาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม
โดยการจัดงาน ได้จัดให้มีกิจกรรมมากมายหลากหลายด้าน ทั้งด้านการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ งานด้านคุ้มครองแรงงาน งานกิจกรรมตรวจสุขภาพ และกิจกรรมบันเทิงสันทนาการต่างๆ อาทิเช่น การแสดงดนตรีเพื่อผู้ใช้แรงงาน การแสดงของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน การตอบปัญหาแรงงานชิงรางวัล กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งฟุตซอล แชร์บอล กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก และการจัดกิจกรรมทางวิชาการให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะกิจกรรมงานแรงงานสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้นในการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างรวมไปถึงช่วยยุติข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 122

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738