ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤษภาคม 2561 / 14:41:28  
พลังงานจังหวัดเชียงราย ระดม 77 หน่วยงานส่วนราชการเรียนรู้ประหยัดพลังงานในหน่วยงาน
พลังงานจังหวัดเชียงราย ระดม 77 หน่วยงานส่วนราชการเรียนรู้ประหยัดพลังงานในหน่วยงาน
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย เดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานหน่วยงานภาครัฐและกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย ลดใช้พลังงาน 10% พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่มีผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2561

วันนี้ (7 พ.ค. 61) นางสายธาร ประสงค์ความดี พลังงานจังหวัดเชียงราย จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจง ตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่มีผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จำนวน 23 หน่วยงาน ที่ห้องหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซค์ รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการประหยัดพลังงาน จำนวน 77 หน่วยงาน เข้าร่วมสัมมนาเพื่อให้หน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงรายได้รับทราบและเข้าใจมาตรการลดใช้พลังงาน การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานในจังหวัดเรื่องการปรับปรุงการใช้พลังงานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน นางสายธาร ประสงค์ความดี พลังงานจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน และทุกภาคส่วน แต่ปัจจุบันประเทศไทยต้องพึ่งการนำเข้าพลังงานจาดต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ แนวทางที่สำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศคือการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก และสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาครัฐควรเป็นตัวอย่างทีดีด้านการประหยัดพลังงานเพื่อนำไปสู่การลดใช้พลังงานและการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 92

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738