ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤษภาคม 2561 / 13:02:45  
เจ้าของบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและนิติบุคคล สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ฯ ถึง 7 มิ.ย. 61 นี้
เจ้าของบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและนิติบุคคล สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ฯ ถึง 7 มิ.ย. 61 นี้
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปางกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50,52,55 แก่เจ้าของบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและนิติบุคคลอื่น ก่อนวันที่ 7 มิถุนายน 2561

นายกิตติโชติ ตัณฑารักษ์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในหน้าที่ สรรพากรพื้นที่ลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับ บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และนิติบุคคลอื่น ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้น 1 มกราคม 2560 และสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55 (150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี) วันสุดท้ายของการยื่นแบบ ตรงกับวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th ได้ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center: 1161 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5426 5103-6 ต่อ 302 303

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 166

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738