ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤษภาคม 2561 / 15:50:43  
เชียงราย ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเวียงชัย
เชียงราย ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเวียงชัย
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จังหวัดเชียงราย จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือออกหน่วยให้บริการกลุ่มเกษตรกรตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร

วันนี้ (8 พ.ค. 61) ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมออกหน่วยบริการให้แก่กลุ่มเกษตรกร ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเวียงชัย และอำเภอใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมและขอรับคำแนะนำด้านการเกษตรจำนวนมาก โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมกว่า 30 หน่วยงาน ออกบริการให้แก่เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และเป็นการบูรณาการความร่วมระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นิทรรศการ การสาธิต การฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 242

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738