ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤษภาคม 2561 / 15:41:28  
ชาวลำพูน ร่วมสักการะและอัญเชิญองค์พระรูปพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ผู้สร้างพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย
ชาวลำพูน ร่วมสักการะและอัญเชิญองค์พระรูปพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ผู้สร้างพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย
ชาวลำพูน ร่วมสักการะและอัญเชิญองค์พระรูปพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ราชวงศ์จามเทวีองค์ที่ 32 แห่งอาณาจักรหริภุญไชย ผู้สร้างพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร คณะกู่พระเจ้าอาทิตยราช ชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนและคณะศรัทธาประชาชน ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญองค์พระรูปพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ผู้สร้างองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี คณะศรัทธาได้ร่วมกันจัดขบวนสักการะเคลื่อนจากอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เพื่อประดิษฐาน ณ วิหารละโว้ ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จากนั้น มีการประกอบพิธีถวายผ้าป่ามหากุศล จัดหาเงินสมทบทุนสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าอาทิตยราช
พระเจ้าอาทิตยราช เป็นกษัตริย์ราชวงศ์จามเทวีองค์ที่ 32 แห่งอาณาจักรหริภุญไชย หรือจังหวัดลำพูนในปัจจุบัน เป็นกษัตริย์ผู้สร้างองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยและเปลี่ยนวังเป็นวัดหลวงเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์รอบ 1,000 ปี ของนครหริภุญไชย พระองค์ทรงรับสั่งให้ก่อสร้างองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ภายในเป็นแท่นสำหรับประดิษฐานพระโกศที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวลำพูนให้ความเคารพสักการะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 111

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738