ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 พฤษภาคม 2561 / 07:47:04  
จ.ลำพูน ระดมปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด หวังกวาดล้างทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติด
จ.ลำพูน ระดมปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด หวังกวาดล้างทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติด
จ.ลำพูน บูรณาการทุกภาคส่วนระดมปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด หวังกวาดล้างปราบปรามจับกุม ทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติด กลุ่มเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง พร้อมทำลายเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ

ที่บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน พันตำรวจเอก พิทักษ์ นาสมวาส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบนโยบายและปล่อยแถวระดมปิดล้อมตรวจค้นตามข้อร้องเรียนภาคประชาชน ผ่านสายด่วน ปปส.1386 และเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร จัดเจ้าหน้าที่จากตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน, กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน, ฝ่ายปกครอง และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ร่วมปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่ 8 อำเภอ ของจังหวัดลำพูน ตามแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธร ภาค 5 ที่กำหนดแนวทาง มาตรการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งเน้นระดมสรรพกำลังเข้าสกัดกั้น สืบสวนจับกุม และปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายที่เป็นแหล่งพักหรือเป็นพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด หวังป้องกันปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาของประเทศในภาพรวม ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคม
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายตามข้อร้องเรียนภาคประชาชนผ่านสายด่วน ปปส. 1386 และเป้าหมายที่ได้ดำเนินการไปแล้วแต่ผลการจับกุมไม่ตรงกับข้อร้องเรียนหรือตรวจสอบแล้วไม่พบพฤติการณ์นำกลับมาตรวจสอบซ้ำ (Re-x-Ray) รวมถึงกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด เพื่อเป็นการลดความหวาดระแวงภัยของประชาชน ตลอดจนเป็นการดำเนินการอย่างเข้มข้นกับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด เน้นการขยายผลจับกุมทุกคดี ดำเนินการกวาดล้างปราบปรามจับกุม ทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติด ที่พยายามลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากภายนอกประเทศนำมาจำหน่ายในประเทศไทย รวมทั้งกลุ่มเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังให้หมดสิ้น และทำลายเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาด ในการตรวจค้นและปิดล้อม กระผมในนามตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ขอให้ผู้ปฏิบัติทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เต็มความสามารถ ใช้ความระมัดระวัง และใช้ยุทธวิธีที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองและประชาชนภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เสียสละเวลามาร่วมปล่อยแถวในครั้งนี้ ขอให้การปฏิบัติลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือทราบเบาะแสการกระทำความผิด กรุณาแจ้งไปที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 หรือหมายเลข 0-5352-5570 ตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 153

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738