ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 พฤษภาคม 2561 / 14:13:46  
งานประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาวงศ์ที่วัดพระบาทห้วยต้ม วันที่ 15 - 17 พฤษภาคมนี้
งานประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาวงศ์ที่วัดพระบาทห้วยต้ม วันที่ 15 - 17 พฤษภาคมนี้
อบต.นาทราย เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานทำบุญครบรอบการมรณภาพครูบาวงศ์ ครบรอบ 18 ปี ในงานประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ที่วัดพระบาทห้วยต้ม วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2561

นายคมสรรค์ คำวินิตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย กล่าวว่า พิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาชัยยะวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์) จัดโดยคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนชุมชนพระบาทห้วยต้มและศิษยานุศิษย์จากทั่วประเทศ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่วัดพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ถือเป็นประเพณีสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของชุมชนพระบาทห้วยต้ม ของอำเภอลี้และของจังหวัดลำพูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงของวันครบรอบการมรณภาพ เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน สำหรับปี 2561 ครบรอบเป็นปีที่ 18 ของการมรณภาพ ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานทำบุญครบรอบการมรณภาพครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ครบรอบ 18 ปี โดย วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนา เวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.00น. พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 09.00 น. พระภิกษุสงฆ์ คณะศรัทธาจากวัดต่างๆ ร่วมทำบุญตลอดทั้งวัน เวลา 14.00 น. พิธีแห่ผ้าไตร ต้นไทยทานรอบหมู่บ้านและรอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.00น. พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระหลวงปู่ครูบาวงศ์ โดยคณะศิษยานุศิษย์ พระสงฆ์และชาวบ้านจะอัญเชิญสรีระของหลวงปู่ครูบาวงศ์ ซึ่งไม่เน่าเปื่อยลงสู่ศาสนพิธีเพื่อทำการเปลี่ยนผ้าครองสรีระ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย โทรศัพท์หมายเลข 0-5309-2879 โทรสารหมายเลข 0-5309-2879 หรือ www.nasailocal.com
ครูบาวงศ์มรณภาพ เมื่อวันที่ 17 พฤกษาคม 2543 ท่านเป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมาก ซึ่งตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ในระยะแรกๆ ท่านได้ตั้งกฎกับชาวบ้านซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงปะกาเกอะญอโดยนำมีดหรืออาวุธที่เคยฆ่าสัตว์มาถวายวัดและให้สาบานว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและจะกินมังสวิรัติตลอดไป ท่านเมตตาให้เหตุผลว่า “ต้องการให้เขาเป็นคนดี ลดการเบียดเบียน มีศีลธรรม หมู่บ้านห้วยต้มจะได้มีแต่ความสงบสุขทั้งทางโลกและทางธรรม และจะได้ไม่เป็นปัญหาของประเทศชาติต่อไป” ท่านได้สร้างศาสนวัตถุ ศาสนสถาน มากมาย เช่น วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เจดีย์ศรีเวียงชัย เพื่อจูงใจให้ประชาชนเข้าวัด มาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนที่แทรกซึมอยู่ในแต่ละสถานที่เหล่านั้น ให้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเกิดความรัก ความสามัคคี ในชุมชน ฝึกการให้ทาน การแบ่งปัน การไม่สะสม ดึงและปลุกจิตศรัทธาให้คนในชุมชนพระบาทห้วยต้มปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ในปี 2560 ชุมชนพระบาทห้วยต้ม ที่ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 แห่งแรกของประเทศ ชุมชนมีข้อห้ามในการไม่จำหน่ายสุรา ไม่จำหน่ายเนื้อสัตว์ คนในชุมชนส่วนใหญ่รับประทานอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจ เมื่อครบรอบการมรณภาพจะมีการประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระ เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ได้แสดงออกซึ่งความเคารพและศรัทธาต่อหลวงปู่ครูบาวงศ์


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 670

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738