ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤษภาคม 2561 / 11:36:04  
ประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน ร่วมกันรำลึกถึงวีรกรรมเกียรติคุณความดีของวีรชนผู้กล้า
ประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน ร่วมกันรำลึกถึงวีรกรรมเกียรติคุณความดีของวีรชนผู้กล้า
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่อำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรมประเพณียิ่งใหญ่สืบสานวัฒนธรรมไทยล้านนา ในงาน "ป๋าเวณีฮีตฮอยแห่งศรัทธา ไหว้สาพญาเบิก ศุภกษ์ นำศิริ สามัคคี" ร่วมกันนำพลังศรัทธาประชาชนชาวลำปางจากทั่วทุกสารทิศ ประกอบพิธีสักการะบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน หรือ "พญาเบิก" อดีตเจ้าผู้ครองนครเขลางค์ โดยได้มีการจัดทำพิธีบวงสรวงขึ้น ณ จุดบริเวณที่ตั้งประดิษฐานอนุสาวรีย์ ภายในบริเวณพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์เจ้าพ่อขุนตาน หมู่ที่ 5 บ้านหัววัง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี โดยมีศรัทธาพี่น้องประชาชนชาวลำปาง จากชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ ในเขตอำเภอห้างฉัตร รวมถึงจากพื้นที่อำเภออื่นๆ ในจังหวัดลำปาง ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดที่มีจิตศรัทธาจำนวนมาก ต่างได้เดินทางมาร่วมงานประกอบพิธีบวงสรวง

โดยการประกอบพิธี ได้มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่อำเภอห้างฉัตร พร้อมกับกลุ่มประชาชนชาวบ้านจากชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ ทั้ง 7 ตำบล ต่างได้พร้อมใจร่วมกันแสดงพลังแห่งจิตศรัทธา จัดริ้วขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะตามแบบประเพณีล้านนา ทั้งหมากพลู ข้าวตอกดอกไม้ พวงมาลัย ธูปเทียน น้ำอบ น้ำหอม อาหารคาวหวาน หมู เห็ด เป็ด ไก่ เพื่อจะนำมาร่วมประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงสังเวยตามแบบโบราณประเพณี เพื่อเป็นการสักการะต่อดวงทิพย์วิญญาณ และสดุดีวีรกรรมสรรเสริญพระเกียรติคุณของเจ้าพ่อขุนตาน หรือ “พญาเบิก” วีรบุรุษผู้กล้าแห่งเขลางค์นคร ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวลำปาง ได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงเกียรติคุณความดีของเจ้าพ่อขุนตาน ที่ได้มีต่อประชาชนชาวลำปางในฐานะอดีต เจ้าเมืองเขลางค์ ซึ่งได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญสละชีพปกป้องบ้านเมืองจากภัยศึกสงคราม
สำหรับงาน “ป๋าเวณีฮีตฮอยแห่งศรัทธา ไหว้สาพญาเบิก ศุภกษ์ นำศิริ สามัคคี" เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ “สืบสานประเพณีล้านนาคืนคุณค่าสู่สังคม เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ซึ่งได้จัดทำขึ้น เพื่อต้องการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม สืบทอดมรดกขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตที่จะแสดงถึงอัตลักษณ์ของประชาชนชาวล้านนา และเพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวลำปางให้คงอยู่คู่กับนครลำปางสืบไป รวมทั้งยังเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่และความผาสุกแบบชาวลำปาง ให้ออกสู่แก่สายตาประชาชนนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นช่วยสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
โดยการจัดงานครั้งนี้ นอกจากการจัดริ้วขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะตามแบบประเพณีล้านนาทั้งของหน่วยงานส่วนราชการ องค์กรท้องถิ่น ตำบลหมู่บ้านแล้ว ภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การจัดแสดงนิทรรศการ "วิถีจิตวิญญาณดาบ ศาสตราคู่แผ่นดิน ถิ่นเขลางค์" การจัดการประกวดประกวด การจัดขันโตกอาหารพื้นเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง และรำวงย้อนยุค เป็นต้น

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 239

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738