ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤษภาคม 2561 / 13:01:24  
เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา มอบเข็มเชิดชูเกียรติ แก่คนหัวใจเพชรที่เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิต
เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา มอบเข็มเชิดชูเกียรติ แก่คนหัวใจเพชรที่เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิต
เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา มอบเข็มเชิดชูเกียรติ แก่คนหัวใจเพชรที่เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิต พร้อมเปิดโอกาสให้คนหัวใจเพชรได้มีพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชักชวนผู้ที่ดื่มหันมาเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วานนี้ (13 พ.ค.61) ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมเวทีชื่นชมและเชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561ตามโครงการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และบุหรี่จังหวัดพะเยา โดยมีนางสาวอรุณี ชำนาญยา ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่คนหัวใจเพชร ทั้งนี้เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ที่เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิต เป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป พร้อมเปิดโอกาสให้คนหัวใจเพชรได้มีพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชักชวนผู้ที่ดื่มหันมาเลิกดื่ม พร้อมรณรงค์ให้ชุมชน สังคม มีพื้นที่ปลอดภัย และนักดื่มหน้าใหม่ลดลง โดยมีคนหัวใจเพชรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา กล่าวว่า เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพะเยา มีความมุ่งหวังที่จะลดปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญ ของปัญหาด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ พิการ เสียชีวิต เกิดความรุนแรงในครอบครัว และอาชญากรรมต่างๆ โดยที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับประชาชน จิตอาสาเครือข่ายที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการจัดกิจกรรม ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งในเทศกาลที่สำคัญของชาวพุทธได้ร่วมกันรณรงค์ และเชิญชวนให้นักดื่มทั้งหลายพักตับ 3 เดือน ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ร่วมกับชุมชนสร้างมาตรการทางสังคม งดเหล้าในงานบุญ งานศพ มีการเฝ้าระวังการกระทำผิด พ.ร.บ. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 98

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738