ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤษภาคม 2561 / 14:24:12  
สรรพพากรพื้นที่พะเยา ชี้แจงการขอเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560 เพิ่มเติม
สรรพพากรพื้นที่พะเยา ชี้แจงการขอเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560 เพิ่มเติม
สรรพพากรพื้นที่พะเยา ชี้แจงการขอเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560 เพิ่มเติม หากผู้เสียภาษีได้รับจดหมายขอให้ส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาคืนภาษีในลักษณะดังกล่าว โปรดอย่าหลงเชื่อ

นางสาวปรุงจิตร ฤกษ์บุญศรี สรรพากรพื้นที่พะเยา เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏว่ามีผู้เสียภาษีบางรายได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หัวเรื่อง เรื่องการขอเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560 เพิ่มเติม โดยขอให้ผู้เสียภาษีส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้นำส่งเอกสารผ่านทาง www.e-revenue.go.th พร้อมกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ นั้น กรมสรรพากรขอชี้แจงว่า ในกรณีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาคืนภาษี กรมสรรพากรไม่มีนโยบายการขอสำเนาบัตรประชาชนจากผู้เสียภาษี และหากมีการขอหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคืนภาษี กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้เสียภาษีนำส่งเอกสารหลักฐานผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้ 1.ทางโทรสารตามหมายเลขที่ได้รับแจ้ง 2.ทางไปรษณีย์ 3.ด้วยตัวเอง และ 4.ทางเว็ปไซด์กรมสรรพากร www.rd.go.th ด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับการยื่นแบบฯผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทั้งนี้หากผู้เสียภาษีได้รับจดหมายขอให้ส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาคืนภาษีในลักษณะดังกล่าว โปรดอย่าหลงเชื่อ สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยขอให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยาโทร.054-481871-2 ต่อ 101ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 71

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738