ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤษภาคม 2561 / 16:43:07  
พาณิชย์จังหวัดเชียงรายจัดตลาดประชารัฐ โมเดลเทรดขยายช่องทางกระจายสินค้า
พาณิชย์จังหวัดเชียงรายจัดตลาดประชารัฐ โมเดลเทรดขยายช่องทางกระจายสินค้า
พาณิชย์จังหวัดเชียงรายจัดตลาดประชารัฐโมเดลเทรดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย

นางพิมล ปงกองแก้ว พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย จัดตลาดประชารัฐ เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในการจัดตลาดประชารัฐ Moden Trade ตามโครงการด้วยการบูรณาการระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในรูปแบบบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท โดยเฉพาะตลาดประชารัฐ โมเดล เทรด อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาตลาดใหม่ และขยายพื้นที่ตลาดให้ครอบคลุมและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่มีโอกาสเปิดตัวสินค้ามากขึ้น ภายในงานจัดให้มีการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าของดีเมืองเชียงราย ประเภท เสื้อผ้าพื้นเมือง สินค้าประเภทสำเร็จรูป ผักผลไม้อินทรีย์ปลอดสารพิษ และสินค้าโอท็อป มีจำนวนมากหลากหลายรายการ

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 89

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738