ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2561 / 10:18:00  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมอนุรักษ์ตุงล้านนาภูมิปัญญาชาวเหนือ สร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมอนุรักษ์ตุงล้านนาภูมิปัญญาชาวเหนือ สร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกอบรมผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการประดิษฐ์ตุงล้านนา เพื่ออนุรักษ์ตุงล้านนา สืบสานภูมิปัญญาชาวเหนือ

วานนี้ (14 พ.ค.61) นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดการฝึกอบรมผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการประดิษฐ์ตุงล้านนา (30 ชั่วโมง) เพื่ออนุรักษ์ตุงล้านนา สืบสานภูมิปัญญาชาวเหนือ ที่มีความงดงาม มีการประดิษฐ์ลวดลายเฉพาะที่เป็นสัญลักษณ์ มีความประณีต แตกต่างจากตุงภาคอื่นๆ โดยไม่ได้ใช้ทอกี่กระตุก ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561 ให้กับผู้สูงอายุสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมบ้านกว้านสันติสุข จำนวน 20 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกว้าน หมู่ที่ 1 และ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุรักษ์เทคนิคการประดิษฐ์ตุงล้านนา สืบสานภูมิปัญญาชาวเหนือ ซึ่งตุงล้านนา เป็นตุงผ้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดพะเยา สำหรับใช้ในงานมงคล ที่มุ่งเน้นเป็นลวดลายดอกไม้ แตกต่างจากตุงไชยที่มักเป็นรูปเรือ หรือปราสาท และตุงพระบฏที่เป็นภาพพุทธประวัติ ซึ่งใช้การทอกี่กระตุก แต่ใช้การประดิษฐ์ตุงแทน การฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นพัฒนาทักษะให้กับแรงงานผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) ได้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือในการประดิษฐ์ตุงล้านนาจากผ้า 3 ชนิด คือ ผ้าดิบฟอก ผ้าโทเร และผ้าลูกไม้ รวมถึงการประดิษฐ์ตุงที่ใช้ในงานอวมงคล 2 ชนิด คือ ตุงแดง และตุงสามหาง นอกจากนี้ ยังสอนประดิษฐ์ตุงจากกระดาษสำหรับใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีก 2 ชนิด คือ ตุงไส้หมู และตุง 12 ราศีด้วย ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึก จะสามารถประดิษฐ์ตุงที่มีคุณภาพ งดงาม สามารถจำหน่ายเป็นอาชีพ ทำให้มีรายได้เสริมในครัวเรือน จึงเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการดึงให้ผู้สูงอายุวัยต้นหรือวัยเกษียณ หันกลับมาทำงาน หารายได้ร่วมกับคนหนุ่มสาว เพื่อจุนเจือครอบครัวอีกด้วย

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 57

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738