ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2561 / 14:48:58  
แรงงานจังหวัดแพร่เน้นย้ำการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการขนาดเล็ก
แรงงานจังหวัดแพร่เน้นย้ำการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการขนาดเล็ก
แรงงานจังหวัดแพร่จัดโครงการส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 80 ของสถานประกอบการทั้งหมดในจังหวัดแพร่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(15พ.ค.61) ที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา หรือสถานประกอบการขนาดเล็ก ที่พบว่าในพื้นที่จังหวัดแพร่นั้นมีมากถึงร้อยละ 80 ของสถานประกอบการทั้งหมด เนื่องจากสถานประกอบการขนาดเล็กเหล่านี้ขาดระบบการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพ เหมือนสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่ นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่กล่าวว่า ที่ผ่านมาอาสาสมัครแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่ทำการปกครองอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจและมีนายจ้างแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ จำนวน 83 แห่ง ลูกจ้าง 360 คน การประชุมนอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน ภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง ให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป รวมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 43

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738