ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 00:36:54  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟสายเหนือ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟสายเหนือ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ "นั่งรถไฟแอ่วเมืองเหนือแบบสโลว์ไลฟ์ บนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชียงใหม่ – ลำพูน – ลำปาง

นายสวัสดิ์ มูลภาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟสืบสานประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา ในเส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และอุตรดิตถ์ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวตามเส้นทางของรถไฟในภาคเหนือ ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว โดยได้กำหนดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ จัดให้มีขบวนรถไฟวิ่งระยะสั้น ระหว่างจังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ – แพร่ (เด่นชัย) – ลำปาง – ลำพูน - เชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในจังหวัดภาคเหนือเป็นการกระจายและขยายฐานนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดในภาคเหนือ สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟสืบสานประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา ได้แบ่งออกเป็น 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทาง เชียงใหม่ – ลำพูน – ลำปาง, เส้นทาง ลำปาง – แพร่ – อุตรดิตถ์, เส้นทาง ลำพูน – ลำปาง - แพร่ และเส้นทาง ลำปาง – ลำพูน - เชียงใหม่ ซึ่งตลอดการเดินทางนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตลอด 2 ข้างทางรถไฟ อย่างเช่นเส้นทาง เชียงใหม่ – ลำพูน - ลำปาง จะมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายจุด อาทิ สะพานทาชมภู สะพานที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2462 มีลักษณะรูปทรงโค้งทาสีขาว เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ชมอุโมงค์ขุนตาน ซึ่งเป็นอุโมงค์ทางรถไฟลอดผ่านที่ยาวที่สุดในประเทศไทย จากจำนวนทั้งสิ้น 7 อุโมงค์ มีความยาวถึง 1,352.15 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง 11 ปี เริ่มขุดเจาะตั้งแต่ปี 2450 แล้วเสร็จในปี 2461 โดยอุโมงค์แห่งนี้สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นอุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็กตลอดแนวขุดอุโมงค์ลอด และเมื่อสร้างเสร็จก็ให้ชื่อว่าอุโมงค์ขุนตาน แวะพักที่สถานีขุนตาน สักการะศาลเจ้าพ่อขุนตาน และสถูปของวิศวกรผู้สร้างอุโมงค์ขุนตาน ชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ ประแจสับรางแบบโบราณ ถ่ายภาพกับอุโมงค์ขุนตาน เป็นต้น
ทั้งนี้ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรถไฟสายเหนือครั้งต่อไป จะเป็นเส้นทาง ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ จะจัดขึ้นวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 , เส้นทาง ลำพูน ลำปาง แพร่ จัดขึ้นวันที่ 30 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2561 , เส้นทางลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 และเส้นทางเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง จัดขึ้นวันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง หรือ แฟนเพจแอ่วเหนือม่วนใจรถไฟปู๊นปู๊น

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 87

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738