ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 09:50:26  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญเสนอสตรีผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น "สตรีไทยดีเด่น" ระดับจังหวัด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญเสนอสตรีผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น "สตรีไทยดีเด่น" ระดับจังหวัด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญเสนอสตรีผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น "สตรีไทยดีเด่น" ระดับจังหวัด ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดกิจกรรมวัน “สตรีไทย” ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อเฉลิมฉลองมหามงคลวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และเนื่องในวโรกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 และเนื่องในวโรกาสมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2561 โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย หนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญคือการคัดสรรสตรีที่มีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับสมควรได้รับการยกย่องเป็น “สตรีไทยดีเด่น” แห่งปี
ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการคัดสรรสตรีผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น “สตรีไทยดีเด่น” ระดับจังหวัด จำนวน 1 คน ตามคุณสมบัติ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประสงค์เสนอชื่อ “สตรีไทยดีเด่น” ให้จัดส่งแบบประวัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กำหนด ไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 2205

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 78

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738