ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 12:22:42  
จังหวัดน่าน ปล่อย กุ้งก้ามกราม คืนสู่แม่น้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร สัตว์น้ำให้คงอยู่ในแห่ลงน้ำ
จังหวัดน่าน ปล่อย กุ้งก้ามกราม คืนสู่แม่น้ำ   อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร สัตว์น้ำให้คงอยู่ในแห่ลงน้ำ
จังหวัดน่าน ปล่อยกุ้งก้ามกราม 1,000,000 ตัว คืนสู่แม่น้ำ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและยั่งยืน

ที่บริเวณแม่น้ำน่าน หน้าโรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับประชาชนชาวน่าน ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามใน เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำ จำนวนล้านตัว เพื่อเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและยั่งยืน ทางกรมประมง ได้สนองพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลากุ้ง และสัตว์น้ำจืดของไทย และได้มอบหมายให้กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ดำเนินการโครงการดังกล่าวในจังหวัดน่าน เพื่อศึกษาวิจัยการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกรามสัตว์น้ำจืดของไทย ที่มีปริมาณลดลง หรือหายาก หรือใกล้สูญพันธุ์ แล้วนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นทั้งการเพาะเลี้ยงในเชิงการค้าและการปล่อยในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการประมง อันเป็นการเพิ่มรายได้และเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนของชุมชนตลอดจนสามารถคืนความหลากหลายของชนิดปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยเป็นการรักษาสภาพความสมดุลธรรมชาติของแหล่งน้ำอันจะนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำ อย่างยั่งยืนตลอดไป ด้าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ตามที่ หน่วยงานกรมประมง นำพันธ์กุ้งก้ามกราม มาปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ จ. น่าน เพื่อให้ราษฏรได้บริโภค ทางหน่วยงานฯ ประมงจังหวัดน่าน ได้ประสานงานกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จังหวัดน่าน นำพันธ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,000,000 ตัว ปล่อยกระจายลงสู่แม่น้ำน่าน ในพื้นที่ ต่างๆ ที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน หนองน้ำครก ตำบล ม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง หน้าวัดนาเตา ตำบลริม อำเภอ ท่าวังผา อ่างเก็บน้ำเลียบ ตำบล เชียนคาน อำเภอเชียงกลาง และอ่างน้ำปรุง ตำบล แม่จริม อำเภอแม่จริม รวม 5 จุด โดยปล่อยแต่ละจุดจำนวน 200000 ตัว รวม 1,000,000 ตัว ทั้งนี้ เพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนของชุมชนตลอดจนสามารถคืนความหลากหลายของชนิดปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยเป็นการรักษาสภาพความสมดุลธรรมชาติของแหล่งน้ำอันจะนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำ อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 123

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738