ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 12:27:05  
จังหวัดน่าน จัดงานสภากาแฟ หารือข้อราชการ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน จัดงานสภากาแฟ หารือข้อราชการ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน จัดงานสภากาแฟ พบปะสังสรรค์ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อราชการ การดำเนินงานตามนโนบายของรัฐ และยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน

ที่ห้องประชุมศรีเพชรพิกุลโรงเรียนสตรีศรีน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อราชการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยมีคณะครู-อาจารย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน และในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 การจัดงานสภากาแฟนี้ จังหวัดน่านได้มอบหมายให้ส่วนราชการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนไปในแต่ละแห่ง โดยมักจะจัดในวันพุธ สัปดาห์ที่สามของเดือนเป็นประจำทุกเดือน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และสนองต่อความต้องการประชาชนชาวจังหวัดน่าน สำหรับโรงเรียนสตรีศรีน่าน เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งหนึ่ง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานสร้างระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ โดยการบูรณาการสร้างองค์ความรู้ต่างฯ ทั้งในและนอกโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับจุดหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 50

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738