ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 12:46:24  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือภาคีเครือข่าย 13 แห่งผลักดันพะเยาเมืองแห่งมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือภาคีเครือข่าย 13 แห่งผลักดันพะเยาเมืองแห่งมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือภาคีเครือข่าย 13 แห่งผลักดันพะเยาเมืองแห่งมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นเครือข่ายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนิสิต นักศึกษา พนักงานและบุคลากรภายในหน่วยงานหรือองค์กรของตนเอง

วันนี้ (16 พ.ค.61) ที่ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ภาคีเครือข่าย ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาทักษะฝีมือ สู่พะเยาเมืองแห่งมาตรฐานฝีมือแรงงาน” พร้อมมอบดาวเงินหกแฉกมาตรฐานฝีมือให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 จำนวน 185 คน ใน 13 สาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีช่างผู้พิการที่มุมานะพัฒนาทักษะฝีมือของตน จนสามารถผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างก่ออิฐ และช่างฉาบปูน ระดับ 1 เข้าร่วมรับดาวเงินหกแฉกมาตรฐานฝีมือในครั้งนี้ด้วย ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่าย 13 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นเครือข่ายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนิสิต นักศึกษา พนักงานและบุคลากรภายในหน่วยงานหรือองค์กรของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาแต่อย่างใด จึงส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้ง 7 แห่งในสาขาที่วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะได้รับทั้งหนังสือรับรองการผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ควบคู่กับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ด้วย
นายเสริมสกุล พจนาการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้ผลักดันการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสาขาที่ได้รับการประกาศค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือซึ่งสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยาวันละ 315 บาท แต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนสำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมีจำกัด จึงจำเป็นต้องใช้กลไกการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับนิสิต นักศึกษา พนักงาน และบุคลากรของตนเอง โดยเข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายได้มุ่งมั่นร่วมมือกันผลักดันให้เกิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในจังหวัดพะเยาไม่น้อยกว่า 10 แห่ง ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากลงนามในวันนี้ ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดพะเยา มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพียง 2 แห่งเท่านั้น คือ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา ซึ่งแต่ละแห่งมีเพียงสาขาเดียวเท่านั้น คือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ดังนั้น หากสามารถเพิ่มจำนวนศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเพิ่มจำนวนสาขา และระดับของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือในจังหวัดพะเยา ย่อมส่งผลให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในจังหวัดพะเยามีจำนวนเพิ่มขึ้น และผลลัพธ์ที่คาดหวังของภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาทักษะฝีมือและแสดงเจตนารมย์ร่วมกันในครั้งนี้ คือจะทำให้จังหวัดพะเยา เป็นเมืองแห่งมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 179

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738